RedMitBarn er et innovativt undervisningskoncept i førstehjælp til børn, skabt specifikt og målrettet til dem der omgås børn i det daglige – både fagprofessionelle og private

RedMitBarns onlineunivers giver vores brugere adgang til et løbende opdateret opslagsværk, med råd og vejledning om alle former for små og store skader børn pådrager sig

RedMitbarn består af en online læringsplatform samt praktisk undervisning der leveres af læger, børnesygeplejersker og paramedicinere

RedMitBarn er skabt af læger i samarbejde med forældre, pædagoger og ledere fra institutioner rundt om i landet

  Om RedMitBarn

  Alle børn har ret til forældre, bedsteforældre, lærere og pædagoger der kan og tør handle, hvis en akut situation opstår. RedMitBarn arbejder for at øge antallet af voksne som kan udøve relevant førstehjælp til børn og handle korrekt når børn kommer ud for små og store ulykker i hverdagen, fordi relevant og rettidig førstehjælp mindsker risikoen for alvorlige følger efter ulykker.

  Det gør vi ved at undervise alle de voksne som børn har i deres liv, og vi sikrer at de voksne ikke glemmer det de har lært, fordi vi minimum én gang årligt beder dem genopfriske deres viden.

  RedMitBarn er udviklet af læger på baggrund af videnskabelig dokumentation, anbefalinger fra litteraturen, pilotprojekter og interviews af forældre, pædagoger og institutionsledere, og på baggrund heraf tilbyder vi både praktisk undervisning, online kurser og opslagsværk med råd og vejledning om alle tænkelige former for uheld og ulykker børn rammes af i hverdagen.

  VI SAMARBEJDER MED

  Læring

  RedMitBarn er en let tilgængelig, intuitiv og vedligeholdende onlineplatform baseret på et unikt læringsdesign og Blended Repetitive Learning. Det sikrer høj læringseffektivitet og øger den enkelte deltagers viden og sikkerhed i egne evner.

  iconBlended

  Blended Repetitive Learning

  Sikrer at samme læringsstof er let tilgængeligt og præsenteres af flere forskellige omgange og på forskellige måder, såvel aktivt som passivt. Sammen med indbyggede repetioner sikres højst muligt lærings udbytte og vidensvedligeholdelse.
  iconCertificate

  Certifikat og Certificering

  RedMitBarn tilbyder et undervisningssystem der certificerer brugeren, institutionen, virksomheden og/eller kommunen. For virksomheder og kommuner sikrer det at der altid kan være uddannet personale med opdateret viden tilstede på arbejdspladsen/institutionen.
  iconManagement

  Kursus Administration

  Red mit barn tilbyder at varetage alle forhold vedr. administrationen af den enkelte brugers kursusaktivitet herunder relevante påmindelser og indkaldelser for at opretholde certificeringen.
  iconValidate

  Videnssamling og Validering

  Via Red mit barns kursusdesign kan der løbende udtrækkes data til anvendelse i status-rapporter, videnskabelige artikler samt kontinuerlig validering af kursets opbygning og indhold.

  Løsninger

  RedMitBarn har som formål at sikrer at flest mulige kan udføre relevant førstehjælp på børn - vi udbyder en brugervenlig og innovativ løsning til alle voksne der omgås børn i hverdagen.

  losninger

  ONLINE

  PRAKTISK

  CERTIFIKAT

  los_divider

  Kontakt os

  Brug nedenstående formular til at kontakte os.
  Vælg hvad din henvendelse drejer sig om:

  RedMitBarn
  Rosenørns Alle 1
  DK-1970 Frederiksberg C
  +45 7020 3112 / info@redmitbarn.dk